Jak je to s pitnou vodou v ČR?

Poslední dobou se hodně mluví o obsahu plastových částic v pitné vodě. A jak to tedy je?
Již je prokázáno, že se plastové mikročástice ve vodě nacházejí. Dosavadním způsobem úpravy vod není možné odstranit malé částečky (o průměru cca 1 mikrometru). 30% všech mikroplastů, obsažených ve vodě, v ní tedy i nadále zůstává. Na 1 l vody bylo zjištěno 300 až 900 částic. Při hlubším prozkoumání vědci zjistili, že 70% veškerého nalezeného plastového materiálu ve vodě jsou částice z polyetylentereftalátu (tedy PET). Metoda, jak zachytit i ty nejmenší částice již existuje, nicméně prozatím je příliš drahá.

Dosud nejsou známy škodlivé účinky na lidský organismus, faktem však zůstává, že tyto částice na sebe velmi snadno vážou nebezpečné jedovaté látky, které jsou obsaženy například i v některých lécích. Je tedy pravděpodobné, že pozitivní účinky mít v našich tělech nebudou.

Zdroj